Posts by obels office_obels

OBELS OUTLOOK 2021

OBELS OUTLOOK 2021

  เนื้อหาโดยสังเขป สำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ (หรือ โอเบลส์) ได้จัดทำเอกสาร OBELS OUTLOOK 2021 ขึ้น เพื่อรายงานสถานการณ์ของเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดเชียงราย ท่ามกลางความไม่แน่นอนของการแพร่ระบาดโควิด-19 และการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล การถอดบทเรียนของการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจแม่ฮ่องสอน รวมถึงการปรับตัวของผู้ประกอบการและผู้บริโภคในพื้นที่ชายแดน นอกจากนี้ ในรายงานยังได้รวมบทความพิเศษที่นำเสนอแง่มุมทางเศรษฐกิจและสังคมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของพื้นที่ต่างๆ และบทสรุปทางความคิดจากงานเสวนาประจำปี THE OBELS...

วีถีมังกร ตอนที่ 6 The growth of electric vehicles in China

วีถีมังกร ตอนที่ 6 The growth of electric vehicles in China

The development of electric vehicles is an important part of China’s environmental protection, so China attaches great importance to the...

OBELS Webinar 2021: การฟื้นฟูเศรษฐกิจล้านนากับพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่

OBELS Webinar 2021: การฟื้นฟูเศรษฐกิจล้านนากับพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่

……………………………………………………… “การฟื้นฟูเศรษฐกิจล้านนากับพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่” Date: ศุกร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 Time: 09.00 – 12.00 น. Place: ผ่านระบบ Zoom (สำหรับผู้ลงทะเบียน) และ Facebook Live...

สำรวจเศรษฐกิจสังคมอินเดีย (2) :  3 มุมมอง 3 ภาพยนตร์

สำรวจเศรษฐกิจสังคมอินเดีย (2) : 3 มุมมอง 3 ภาพยนตร์

เขียนโดย จักราวุธ ศรีจันทร์งาม นักศึกษาเศรษฐศาสตร์ปี 3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   จากบทความก่อนหน้านี้ ผู้เขียนได้พาไปสำรวจสภาพเศรษฐกิจของประเทศอินเดีย ซึ่งจะเห็นได้ว่าอินเดียเป็นประเทศที่มีความพร้อมและศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมทั้งมีแรงงานทักษะและไร้ทักษะจำนวนมาก ทำให้อินเดียกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่น่าจับตามองในฐานะมหาอำนาจทางเศรษฐกิจในอนาคตอันใกล้นี้ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าอินเดียยังมีปัญหาหลายประการ โดยเฉพาะมิติทางสังคมที่ยังรอคอยการแก้ไข เพื่อให้เศรษฐกิจของอินเดียสามารถที่จะเติบโตไปอย่างมั่งคั่งและยั่งยืน ในบทความนี้ ผู้เขียนจะพาไปสำรวจโครงสร้างทางสังคมของประเทศอินเดียในเชิงลึก ผ่านภาพยนตร์ของอินเดีย 3...

บทสำรวจเศรษฐกิจอินเดีย สู่นโยบาย ‘MAKE IN INDIA’

บทสำรวจเศรษฐกิจอินเดีย สู่นโยบาย ‘MAKE IN INDIA’

  จักราวุธ ศรีจันทร์งาม พบกานต์ อาวัชนาการ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564   นับตั้งแต่สงครามระเบียบโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลงในปี ค.ศ.1945 สหรัฐอเมริกาได้ก้าวขึ้นมามีบทบาทมากขึ้นในการจัดระเบียบโลก (World Order) ไม่ว่าจะเป็น การยึดหลักสิทธิมนุษยชน การปกครองแบบระบอบประชาธิปไตย...

เมื่อพิษโควิด-19 ทำแรงงานป่วยหนัก

เมื่อพิษโควิด-19 ทำแรงงานป่วยหนัก

พรพินันท์ ยี่รงค์ Panrawee Panpang วันที่ 27 มิถุนายน 2564   ในช่วงปลายปี 2019 ถือเป็นช่วงที่ทุกคนต่างต้องประสบกับวิกฤตการแพรร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจหยุดชะงักอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมถึงทำให้ระบบสาธารณสุขของทุกประเทศทั่วโลกต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการ และรูปโฉมจากหน้ามือเป็นหลังมือ ในหลายประเทศเลือกที่จะตอบสนองต่อโรคระบาดในครั้งนี้ด้วยการใช้มาตรการ lockdown หรือการเลือกที่จะปิดเมือง ไม่ให้ผู้คนเกิดการไปมาหาสู่ระหว่างกันทั้งภายในพื้นที่ และระหว่างพื้นที่...

สถานการณ์เศรษฐกิจภาคเหนือ 2564

สถานการณ์เศรษฐกิจภาคเหนือ 2564

เศรษฐกิจภูมิภาคในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ส่งสัญญาณปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้าในหลายภูมิภาค โดยเฉพาะจากด้านการลงทุนภาคเอกชน รวมถึงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลจากมาตรการของภาครัฐ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID–19) ที่เริ่มคลี่คลายลง ภาคบริการเป็นเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจหลัก ภาคเหนือมีขนาดเศรษฐกิจ คิดเป็นร้อยละ 7.7 ของ GDP ทั้งประเทศ โดยมีสัดส่วนการพึ่งพาภาคบริการสูงที่สุด...

ฤาโควิด-19 ทำให้เกิดการแบ่งแยกทางดิจิทัล

ฤาโควิด-19 ทำให้เกิดการแบ่งแยกทางดิจิทัล

แปลและเรียบเรียงโดย พบกานต์ อาวัชนาการ เวลาที่ใช้อ่านโดยประมาณ: 6 นาที   การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไม่ได้เป็นแค่เพียงตัวเร่งปฏิกิริยาต่อการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างทั้งในด้านของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม หากแต่เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดการแบ่งแยกระหว่างกลุ่มต่างๆในชนชั้นทางสังคม โดยบทความนี้ชิ้นนี้จะเป็นการแปลและเรียบเรียงบทความของ Sea Insights ซึ่งมีความน่าสนใจอย่างมากต่อการอธิบายถึงผลกระทบการโควิด-19 ในปัจจุบัน ซึ่งการแบ่งแยกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัด คือ ‘การแบ่งแยกทางดิจิทัล (Digital...

PHUKET City Development: ต้นแบบการพัฒนาเมืองสู่ Smart City

PHUKET City Development: ต้นแบบการพัฒนาเมืองสู่ Smart City

เขียนโดย พบกานต์ อาวัชนาการ [6 mins read]   เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้เขียนได้เดินทางไปยังจังหวัดภูเก็ต จึงได้มีโอกาสเข้าชม และรับฟังบรรยายจาก ‘บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด’ ซึ่งมีหลายเรื่องน่าสนใจมากที่อยากจะนำมาแบ่งปันให้กับทุกคน ทิศทางการพัฒนาเมืองภูเก็ตในขณะนี้ ค่อนข้างมีความแตกต่างจากเมือง (หรือจังหวัด) อื่นๆ ส่วนมากในประเทศไทย กล่าวคือ...

คลอดแล้ว!! หนังสือ OBELS Outlook 2020 หาอ่านและโหลดได้ในเว็บไซต์ (6)

ผลกระทบจากหมอกควันต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย

ในช่วงของฤดูกาลการท่องเที่ยวที่เริ่มอย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนกระทั่งเดือนมีนาคม ด้วยอุณหภูมิของภาคเหนือที่ค่อนข้างต่ำกว่าพื้นที่อื่นของประเทศเป็นปัจจัยที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศต่างเดินทางกันเข้ามาเป็นจำนวนมาก แต่กระนั้นในช่วงเวลาเดียวกันก็มีการเกิดขึ้นของปัญหาหมอกควันที่เกิดจากเผาผลผลิตทางการเกษตรประจำทุกปี ซึ่งในช่วงระหว่างปีพ.ศ.2561-2562 ที่ผ่านมา เป็นปีที่มีปัญหาหมอกควันค่อนข้างรุนแรง เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรที่มีความต้องการในภาคอุตสาหกรรมอย่างข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีการปรับตัวสูงขึ้น จากสถิติของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พบว่าราคาของข้าวโพดเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้อยู่ที่ 6.10 บาทต่อกิโลกรัม ในปีพ.ศ.2560 เพิ่มมาอยู่ที่ 7.97 บาทต่อกิโลกรัม ในปีพ.ศ.2561 หรือเพิ่มขึ้นเกือบ 2 บาท มากกว่านี้...

1 2 3 20