ข่าวและกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.พบกานต์ อาวัชนาการ ที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิจัย “Interest Rates, Exchange Rate and Trade Flows in Thailand”

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.พบกานต์ อาวัชนาการ ที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิจัย “Interest Rates, Exchange Rate and Trade Flows in Thailand”

Abstract The transmission mechanisms of monetary policy through the exchange-rate channel become operative when any change in the policy interest...

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.พบกานต์ อาวัชนาการ ที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิจัย “The effect of economic uncertainty on narrow money demand and its stability in New Zealand: An empirical investigation”

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.พบกานต์ อาวัชนาการ ที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิจัย “The effect of economic uncertainty on narrow money demand and its stability in New Zealand: An empirical investigation”

Abstract The main objective of this paper is to investigate whether economic uncertainty affects narrow money demand in New Zealand...

OBELS สำรวจเศรษฐกิจพื้นที่เชียงของหลังโควิด-19

OBELS สำรวจเศรษฐกิจพื้นที่เชียงของหลังโควิด-19

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ทางสำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ (OBELS) โดย อ.ผศ.ดร.ณัฐพรพรรณ อุตมา และคณะนักวิจัย ได้แก่ อ.ดร.พบกานต์ อาวัชนาการ อ.มัลลิกา จันต๊ะคาด อ.กริญา งานสมสุข อ.จารุกิตต์ ไชยวรรณ์ อ.วชิร พลบุญ และนางสาวพรพินันท์...

เข้าร่วมเป็นวิทยาการบรรยายในหัวข้อ “Does money have a role in monetary policy for price stability under inflation targeting in Thailand”

เข้าร่วมเป็นวิทยาการบรรยายในหัวข้อ “Does money have a role in monetary policy for price stability under inflation targeting in Thailand”

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา อ.ดร.พบกานต์ อาวัชนาการ นักวิจัยสำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เข้าร่วมโครงการ In-house Seminar in Economic เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Does money have a role in monetary...

ทีมวิจัย OBELS ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อการศึกษาเชิงลึกเรื่อง “Disruption or Creation: The Impacts of Ecommerce on Local Businesses”

ทีมวิจัย OBELS ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อการศึกษาเชิงลึกเรื่อง “Disruption or Creation: The Impacts of Ecommerce on Local Businesses”

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ทีมวิจัยสำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพรพรรณ  อุตมา, อ.มัลลิกา จันต๊ะคาด, อ.ปพนพัชร์ ทวีอภิรดีเจริญ และผู้ช่วยนักวิจัย ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อการศึกษาเชิงลึกเรื่อง “Disruption or Creation: The Impacts...

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “จับตาบริบทใหม่เศรษฐกิจชายแดน”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “จับตาบริบทใหม่เศรษฐกิจชายแดน”

  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ และสำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ร่วมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “จับตาบริบทใหม่เศรษฐกิจชายแดน” โดยกิจกรรมช่วงที่ 1 นำเสนอมุมมองต่อเศรษฐกิจชายแดน ดังนี้ 1) โอกาสและความท้าทายของกลุ่มประเทศ CLMV โดย คุณสถิตย์ แถลงสัตย์ ทีมวิจัยเศรษฐกิจธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด...

การประชุมโอเบลส์ครั้งที่ 3/61

การประชุมโอเบลส์ครั้งที่ 3/61

ในวันพุธ ที่ 1 สิงหาคม 2561 สำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ได้มีการจัดประชุม เพื่อหารือในประเด็นต่างๆ และแจ้งให้กรรมการทราบ ณ ห้องประชุมสิงค์ปาร์คคาเฟ่ ตึก M-square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เวลา 13.00 – 15.00 น. โดยวาระการประชุมประกอบด้วย การปรับเปลี่ยนรายชื่อคณะกรรมการ การต้อนรับการศึกษาดูงาน การนำเสนอผลงานในงานครบรอบ 20...

สำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อวันจันทร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย ดร.ภูมิพัฒณ์ มิ่งมาลัยรักษ์ นักวิจัยสำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ ได้บรรยายเรื่อง “การขนส่งโลจิสติกส์ของสภาพเมียนมา ภายใต้ความร่วมมือแม่น้ำโขง-ล้านช้าง” ณ ห้อง 415 อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Copy link
Powered by Social Snap