งานสัมมนา

เข้าร่วมเป็นวิทยาการบรรยายในหัวข้อ “Does money have a role in monetary policy for price stability under inflation targeting in Thailand”

เข้าร่วมเป็นวิทยาการบรรยายในหัวข้อ “Does money have a role in monetary policy for price stability under inflation targeting in Thailand”

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา อ.ดร.พบกานต์ อาวัชนาการ นักวิจัยสำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เข้าร่วมโครงการ In-house Seminar in Economic เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Does money have a role in monetary...

ทีมวิจัย OBELS ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อการศึกษาเชิงลึกเรื่อง “Disruption or Creation: The Impacts of Ecommerce on Local Businesses”

ทีมวิจัย OBELS ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อการศึกษาเชิงลึกเรื่อง “Disruption or Creation: The Impacts of Ecommerce on Local Businesses”

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ทีมวิจัยสำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพรพรรณ  อุตมา, อ.มัลลิกา จันต๊ะคาด, อ.ปพนพัชร์ ทวีอภิรดีเจริญ และผู้ช่วยนักวิจัย ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อการศึกษาเชิงลึกเรื่อง “Disruption or Creation: The Impacts...

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “จับตาบริบทใหม่เศรษฐกิจชายแดน”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “จับตาบริบทใหม่เศรษฐกิจชายแดน”

  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ และสำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ร่วมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “จับตาบริบทใหม่เศรษฐกิจชายแดน” โดยกิจกรรมช่วงที่ 1 นำเสนอมุมมองต่อเศรษฐกิจชายแดน ดังนี้ 1) โอกาสและความท้าทายของกลุ่มประเทศ CLMV โดย คุณสถิตย์ แถลงสัตย์ ทีมวิจัยเศรษฐกิจธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด...

การประชุมโอเบลส์ครั้งที่ 3/61

การประชุมโอเบลส์ครั้งที่ 3/61

ในวันพุธ ที่ 1 สิงหาคม 2561 สำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ได้มีการจัดประชุม เพื่อหารือในประเด็นต่างๆ และแจ้งให้กรรมการทราบ ณ ห้องประชุมสิงค์ปาร์คคาเฟ่ ตึก M-square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เวลา 13.00 – 15.00 น. โดยวาระการประชุมประกอบด้วย การปรับเปลี่ยนรายชื่อคณะกรรมการ การต้อนรับการศึกษาดูงาน การนำเสนอผลงานในงานครบรอบ 20...

สำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อวันจันทร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย ดร.ภูมิพัฒณ์ มิ่งมาลัยรักษ์ นักวิจัยสำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ ได้บรรยายเรื่อง “การขนส่งโลจิสติกส์ของสภาพเมียนมา ภายใต้ความร่วมมือแม่น้ำโขง-ล้านช้าง” ณ ห้อง 415 อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  

ทีมวิจัย OBELS สำรวจโอกาสเศรษฐกิจบนเส้นทางรถไฟลาว-จีน

ทีมวิจัย OBELS สำรวจโอกาสเศรษฐกิจบนเส้นทางรถไฟลาว-จีน

เมื่อวันที่ 31 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2561 คณะวิจัยของสำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ นำทีมโดยอาจารย์มัลลิกา จันต๊ะคาด ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงจีน-ลาว ซึ่งได้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2559 เป็นต้นมา สอดคล้องกับโครงการเส้นทางสายไหมใหม่ (One Belt, One...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Copy link
Powered by Social Snap