ติดต่อเรา

โครงการจัดตั้งสำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ (Office of Border Economy and Logistics Study: OBELS)
สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ที่อยู่: ตึก E1 ชั้น 3 เลขที่ 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์: 053 916 680
อีเมล: obels@mfu.ac.th

Copy link
Powered by Social Snap