PHUKET City Development: ต้นแบบการพัฒนาเมืองสู่ Smart City

FB Link Post

เขียนโดย พบกานต์ อาวัชนาการ [6 mins read]

 

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้เขียนได้เดินทางไปยังจังหวัดภูเก็ต จึงได้มีโอกาสเข้าชม และรับฟังบรรยายจาก ‘บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด’ ซึ่งมีหลายเรื่องน่าสนใจมากที่อยากจะนำมาแบ่งปันให้กับทุกคน

ทิศทางการพัฒนาเมืองภูเก็ตในขณะนี้ ค่อนข้างมีความแตกต่างจากเมือง (หรือจังหวัด) อื่นๆ ส่วนมากในประเทศไทย กล่าวคือ จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดแรกๆ ที่มีผู้ประกอบการ หรือภาคธุรกิจเอกชน เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

เอกชนที่เข้ามามีบทบาท คือ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (Phuket City Development Co, Ltd.) หรือเรียกสั้นๆ ว่า PKCD เป็นตัวแทนจากภาคเอกชน เข้ามาทำงานร่วมกับภาครัฐและหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อพัฒนาภูเก็ตให้เป็นเมืองน่าอยู่ ปลอดภัย และเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิดหลัก คือ ‘การเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม’ ที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของชาวภูเก็ตเป็นสำคัญ

สำหรับ PKCD มีมุมมองที่น่าสนใจมากๆ 2 ประการ

  1. ความเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) การที่ภูเก็ตจะเป็นเมืองน่าอยู่ ปลอดภัยและเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้น จำเป็นต้องมีลักษณะความเป็นเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City ด้วย เนื่องจากความอัจฉริยะของเมืองจะกลายมาเป็นกลไกสำคัญในการจัดการและบริหารเมืองในมิติต่างๆ อาทิ การคมนาคมขนส่ง การจัดการทรัพยากรต่างๆ การท่องเที่ยว และคลังข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้
  2. เอกชนเป็นผู้นำทัพ (Private Sector-led Development) ซึ่งทางบริษัทกล่าวว่า “หากต้องการจะเป็น Smart City ด้วย ภาคเอกชนต้องมีบทบาทนำ เริ่มก่อน เดินเองก่อน เมื่อภาครัฐเห็นได้ถึงศักยภาพในการพัฒนา ก็จะเข้ามาให้การสนับสนุนอย่างแน่นอน” ทำให้ปัจจุบันมีหน่วยงานราชการหลายแห่งได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเมืองภูเก็ต ไม่ว่าจะเป็น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตัล (The Digital Economy Promotion Agency: DEPA หรือแม้แต่สถาบันการศึกษาอย่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Prince Songkla University: PSU:) ไม่เพียงเท่านั้น ยังมีกลุ่มธุรกิจต่างๆ ที่ให้ความสนใจในโครงการต่างๆ ของ PKCD และร่วมมือเพื่อเดินหน้าพัฒนาเมืองไปด้วยกัน

ด้วยมุมมองทั้งสองของ PKCD เราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่า ‘ภูเก็ตเป็น 1 ในต้นแบบหรือ Prototype สำหรับพัฒนาเมืองในอนาคตของประเทศไทย’ โดยบทความนี้จะพาทุกท่านมารู้จักกับ PKCD หรือ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด

 

สิ่งน่ารู้เกี่ยวกับ ‘ภูเก็ต’ และ ‘PKCD’

  • ภูเก็ต เป็น 1 ใน 7 จังหวัดนำร่องที่ดำเนินการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ (Smart City)
  • บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด มีจุดเริ่มต้นและได้ไอเดียริเริ่มจาก “บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง จำกัด”
  • บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559 โดยเป็นบริษัทร่วมทุนของนักธุรกิจภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ในปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 47 ท่าน และมีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 156 ล้านบาท
  • แนวคิดสำคัญของ PKCD คือ “การเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม” โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาวภูเก็ตเป็นสำคัญ ร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนในทุกระดับ เพื่อการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้เป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำของโลก

 

Master Plan: โครงการพัฒนาเพื่อพัฒนาภูเก็ตให้เติบโตอย่างยั่งยืน

แผนการดำเนินงาน 10 ปีภายใต้เป้าหมายมุ่งสู่ “Smart City” แบ่งออกได้เป็น 4 ด้านหลัก ได้แก่

  1. Smart Transit พัฒนาและยกระดับระบบคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต
  2. Smart Energy พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้า โดยใช้พลังงานจากธรรมชาติหรือพลังงานทดแทน
  3. Smart Tourism พัฒนาเมืองภูเก็ตให้เป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลก
  4. Smart City พัฒนาเมืองภูเก็ตให้เป็นเมืองอัจฉริยะ

เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืนภายใต้ Master Plan ดังกล่าว PKCD ได้มีการจัดตั้งบริษัทในเครือ อีกจำนวน 4 บริษัท ได้แก่

 

บริษัท ภูเก็ต สมาร์ท บัส จำกัด (PKSB: Phuket Smart Bus)

ให้บริการเดินทางในเส้นทาง 8357 สนามบิน-หาดราไวย์ โดยรถบัสวิ่งผ่านสถานที่ท่องเที่ยวและหาดที่มีชื่อเสียงในจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ หาดสุรินทร์, หาดกมลา, หาดป่าตอง, หาดกะตะ, หาดกะรน และหาดราไวย์ ซึ่งเป็นรถบัสโดยสารประจำทางอัจฉริยะ โดยรถบัสแต่ละคันได้มีการติดตั้งระบบติดตาม GPS, และกล้อง CCTV เพื่อรักษาความปลอดภัยบนรถตลอดการเดินทาง

นอกจากนี้ยังมีระบบ Free Wifi และช่อง USB ให้บริการบนรถบัสอีกด้วย โดยผู้โดยสาร PKSB สามารถชำระค่าโดยสารผ่านบัตร Smart Card (หรือบัตร Phuket Rabbit Card) หรือเงินสดก็ได้ โดยนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางภายในจังหวัดภูเก็ตสามารถตรวจสอบข้อมูลการเดินของรถบัสอัจฉริยะนี้ ได้ผ่านทาง mobile application และเว็บไซต์ www.phuketsmartbus.com

 

pkcd1

ที่มา: เว็บไซต์ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด

 

บริษัท พัฒนาศูนย์เศรษฐกิจ จำกัด (ECD: Economic Center Development)

หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่ง คือ BAYACO Space for Creativity โดยให้บริการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Co-Working space, Business Matching, Meeting Room และ Office Rental

pkcd2

ที่มา: เว็บไซต์ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด

 

บริษัท ซิตี้ ดีเวลลอปเมนท์ โซลูชั่นส์ จำกัด (CDS)

เป็นบริษัทที่มุ่งสนับสนุนการยกระดับภูเก็ตให้เป็นสังคมไร้เงินสด ภายใต้แนวคิด “บัตรเดียวเที่ยวทั่วภูเก็ต” โดย CDS ได้ให้บริการบัตรอัจฉริยะภายใต้ชื่อ Phuket Rabbit Card (สามารถนำมาไปใช้สำหรับการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS ในกรุงเทพมหานคร, เชียงใหม่ ซิตี้บัส รวมถึงชำระค่าสินค้าและบริการในร้านค้าที่รับบัตร Rabbit ทั่วประเทศได้อีกด้วย นอกจากนี้ Phuket Rabbit Card ยังมีแบบ หรือลวดลายบนบัตรที่หลากหลายมากกว่าบัตร Rabbit card ทั่วไปอีกด้วย)

pkcd3

ที่มา: เว็บไซต์ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด

 

บริษัท City Data Analytics จำกัด (CDA)

เป็นบริษัทที่มุ่งพัฒนาเมืองภูเก็ตให้เป็น Smart city บนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยใช้ข้อมูล Big Data, เทคโนโลยี AI และอื่นๆ โดยบริษัท CDA ยังให้บริการข้อมูลและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเมืองในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลทางกายภาพ (Realistic), กฎหมายการวางผังเมือง (City Planning Law), กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (Environmental Law), ระบบขนส่ง (Transportation) และความยั่งยืน และปลอดภัย (Sustainability and Security) อีกด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเมืองอย่างมาก และยังสามารถนำไปวิเคราะห์ต่อยอดเพื่อพัฒนาธุรกิจให้แก่ชุมชนและจังหวัดได้อีกด้วย

pkcd4

ที่มา: เว็บไซต์ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด

 

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาเมืองให้มีความยั่งยืนได้ ก็คือ ความร่วมมือร่วมใจกันของทุกฝ่าย ทุกภาคส่วนต้องขับเคลื่อนและเดินหน้าไปด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ ไล่มาตั้งแต่คณะรัฐมนตรี หน่วยงานราชการส่วนกลางและท้องถิ่น รวมไปถึง ผู้ประกอบการนักธุรกิจ ชุมชน และประชาชนทุกคน และแน่นอนว่าการเป็น Smart City หรือการเป็นเมืองที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ หากความร่วมมือนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงใจ ความเอาจริงเอาจัง และยึดถือประโยชน์ร่วมของคนในพื้นที่เป็นสำคัญ

 

ทุกภาคส่วนต้องขับเคลื่อนและเดินหน้าไปด้วยกัน

 

เอกสารอ้างอิง

เว็บไซต์ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด. สืบค้นจาก http://www.pkcd.co.th/

Share via
Copy link
Powered by Social Snap