Opinion Piece

วีถีมังกร ตอนที่ 6 The growth of electric vehicles in China

วีถีมังกร ตอนที่ 6 The growth of electric vehicles in China

The development of electric vehicles is an important part of China’s environmental protection, so China attaches great importance to the...

สำรวจเศรษฐกิจสังคมอินเดีย (2) :  3 มุมมอง 3 ภาพยนตร์

สำรวจเศรษฐกิจสังคมอินเดีย (2) : 3 มุมมอง 3 ภาพยนตร์

เขียนโดย จักราวุธ ศรีจันทร์งาม นักศึกษาเศรษฐศาสตร์ปี 3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   จากบทความก่อนหน้านี้ ผู้เขียนได้พาไปสำรวจสภาพเศรษฐกิจของประเทศอินเดีย ซึ่งจะเห็นได้ว่าอินเดียเป็นประเทศที่มีความพร้อมและศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมทั้งมีแรงงานทักษะและไร้ทักษะจำนวนมาก ทำให้อินเดียกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่น่าจับตามองในฐานะมหาอำนาจทางเศรษฐกิจในอนาคตอันใกล้นี้ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าอินเดียยังมีปัญหาหลายประการ โดยเฉพาะมิติทางสังคมที่ยังรอคอยการแก้ไข เพื่อให้เศรษฐกิจของอินเดียสามารถที่จะเติบโตไปอย่างมั่งคั่งและยั่งยืน ในบทความนี้ ผู้เขียนจะพาไปสำรวจโครงสร้างทางสังคมของประเทศอินเดียในเชิงลึก ผ่านภาพยนตร์ของอินเดีย 3...

บทสำรวจเศรษฐกิจอินเดีย สู่นโยบาย ‘MAKE IN INDIA’

บทสำรวจเศรษฐกิจอินเดีย สู่นโยบาย ‘MAKE IN INDIA’

  จักราวุธ ศรีจันทร์งาม พบกานต์ อาวัชนาการ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564   นับตั้งแต่สงครามระเบียบโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลงในปี ค.ศ.1945 สหรัฐอเมริกาได้ก้าวขึ้นมามีบทบาทมากขึ้นในการจัดระเบียบโลก (World Order) ไม่ว่าจะเป็น การยึดหลักสิทธิมนุษยชน การปกครองแบบระบอบประชาธิปไตย...

เมื่อพิษโควิด-19 ทำแรงงานป่วยหนัก

เมื่อพิษโควิด-19 ทำแรงงานป่วยหนัก

พรพินันท์ ยี่รงค์ Panrawee Panpang วันที่ 27 มิถุนายน 2564   ในช่วงปลายปี 2019 ถือเป็นช่วงที่ทุกคนต่างต้องประสบกับวิกฤตการแพรร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจหยุดชะงักอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมถึงทำให้ระบบสาธารณสุขของทุกประเทศทั่วโลกต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการ และรูปโฉมจากหน้ามือเป็นหลังมือ ในหลายประเทศเลือกที่จะตอบสนองต่อโรคระบาดในครั้งนี้ด้วยการใช้มาตรการ lockdown หรือการเลือกที่จะปิดเมือง ไม่ให้ผู้คนเกิดการไปมาหาสู่ระหว่างกันทั้งภายในพื้นที่ และระหว่างพื้นที่...

สถานการณ์เศรษฐกิจภาคเหนือ 2564

สถานการณ์เศรษฐกิจภาคเหนือ 2564

เศรษฐกิจภูมิภาคในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ส่งสัญญาณปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้าในหลายภูมิภาค โดยเฉพาะจากด้านการลงทุนภาคเอกชน รวมถึงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลจากมาตรการของภาครัฐ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID–19) ที่เริ่มคลี่คลายลง ภาคบริการเป็นเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจหลัก ภาคเหนือมีขนาดเศรษฐกิจ คิดเป็นร้อยละ 7.7 ของ GDP ทั้งประเทศ โดยมีสัดส่วนการพึ่งพาภาคบริการสูงที่สุด...

ฤาโควิด-19 ทำให้เกิดการแบ่งแยกทางดิจิทัล

ฤาโควิด-19 ทำให้เกิดการแบ่งแยกทางดิจิทัล

แปลและเรียบเรียงโดย พบกานต์ อาวัชนาการ เวลาที่ใช้อ่านโดยประมาณ: 6 นาที   การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไม่ได้เป็นแค่เพียงตัวเร่งปฏิกิริยาต่อการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างทั้งในด้านของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม หากแต่เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดการแบ่งแยกระหว่างกลุ่มต่างๆในชนชั้นทางสังคม โดยบทความนี้ชิ้นนี้จะเป็นการแปลและเรียบเรียงบทความของ Sea Insights ซึ่งมีความน่าสนใจอย่างมากต่อการอธิบายถึงผลกระทบการโควิด-19 ในปัจจุบัน ซึ่งการแบ่งแยกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัด คือ ‘การแบ่งแยกทางดิจิทัล (Digital...

Copy link
Powered by Social Snap