Opinion Piece

บริการจากระบบนิเวศ พื้นที่ชุ่มน้ำ

บริการจากระบบนิเวศ พื้นที่ชุ่มน้ำ

บริการจากระบบนิเวศ (Ecosystem Services) คือ ประโยชน์ที่มนุษย์ได้รับทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมจากการทำหน้าที่ของระบบนิเวศ สามารถแบ่งบริการจากระบบนิเวศ นี้ออกเป็น 4 ประเภท [1] ได้แก่ บริการและประโยชน์ที่ได้รับจากการให้และการเป็นแหล่งเสบียง (Provisioning Services) เช่น อาหาร น้ำสะอาด ไม้ ปลา สมุนไพร...

“ด่านชายแดนบ้านฮวก”  ก่อนและหลังการเปิดด่านผ่านแดนถาวร

“ด่านชายแดนบ้านฮวก” ก่อนและหลังการเปิดด่านผ่านแดนถาวร

  “ก่อนเป็นด่านถาวร” ด่านชายแดนบ้านฮวก-กิ่วหก อ.ภูซาง จ.พะเยา มีอาณาเขตติดกับแขวงไชยะบุรี สปป.ลาว ได้มีการทำข้อตกลงระหว่างจังหวัดพะเยากับแขวงไชยะบุรี สปป.ลาว ณ จุดผ่อนปรนชายแดนไทย–สปป.ลาว โดยกำหนดให้ด่านบ้านฮวก ให้เป็น “ด่านผ่อนปรน” เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2536 ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์หลักทางด้านมนุษยธรรม...

เงินในยุคดิจิตอล : ความแตกต่างของ e-Money และ Digital Currency

เงินในยุคดิจิตอล : ความแตกต่างของ e-Money และ Digital Currency

ผู้เขียน : พบกานต์ อาวัชนาการ ปัจจุบันเรากำลังอยู่ในยุดโลกดิจิตอลไร้พรมแดน ด้วยความแพร่หลายของอินเตอร์เน็ตและการเติบโตของ Smart Phones และ Tablets ที่มีศักยภาพการใช้งานที่หลากหลาย ส่งผลให้เทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology / Financial Innovation) หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า FinTech ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดตามไปด้วยเช่นกัน...

วีถีมังกร ตอนที่ 4 ตลาดค้าขายสินค้าออนไลน์ (Online marketplace)

วีถีมังกร ตอนที่ 4 ตลาดค้าขายสินค้าออนไลน์ (Online marketplace)

Alibaba เป็นยักษ์ใหญ่ที่ถือส่วนแบ่งของตลาดค้าขายสินค้าออนไลน์ (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Commerce) ของประเทศจีน ซึ่งกลุ่ม Alibaba ได้เข้ามาในตลาดค้าขายสินค้าออนไลน์ทั้ง Business to Business (B2B), Consumer to Consumer (C2C), Business to Consumer...

วีถีมังกร ตอนที่ 3 ร้านสะดวกซื้ออัจฉริยะ

วีถีมังกร ตอนที่ 3 ร้านสะดวกซื้ออัจฉริยะ

ในปัจจุบันทุกคนล้วนต้องการความสะดวกสบายในการดำรงชีวิต ร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store) ในปัจจุบันถือได้ว่าตอบโจทย์ผู้บริโภคเป็นอย่างมาก เพราะมีความสะดวกสบายในการจับจ่าย สถานที่ตั้งหาง่าย มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์มีการควบคุมคุณภาพ มีโปรโมชั่นต่างๆ และราคาของสินค้าก็ไม่ได้แตกต่างจากร้านค้าทั่วไปและห้างสรรพสินค้ามากนัก อีกทั้งเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ในทุกๆวัน ร้านสะดวกซื้ออัจฉริยะ (Intelligent Convenience Store) เป็นร้านสะดวกซื้อประเภทหนึ่งที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขายและผู้ซื้อ Xiaomai...

China The Series: ติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนไทย-จีน

China The Series: ติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนไทย-จีน

มูลค่าการค้าชายแดนไทย-จีนตอนใต้ สถานการณ์ปัจจุบัน ในปีพ.ศ. 2560 ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงกรกฎาคม มูลค่าการค้าชายแดนระหว่างจีนตอนใต้และประเทศไทยอยู่ที่ 7,414.59 ล้านบาท สูงขึ้นจากปีก่อนในช่วงเวลาเดียวกันร้อยละ 12.25 หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 4,400 ล้านบาท (รูปที่ 1) เป็นผลจากการเติบโตของมูลค่าการส่งออกเป็นสำคัญที่มีการขยายตัวถึงร้อยละ 41.74 ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการส่งออก ข้าว ยางพารา...