Posts by obels office_obels

กลยุทธ์ฝ่าวิกฤตโควิด-19 กับ ‘ก๋างโต่งคาเฟ่’

กลยุทธ์ฝ่าวิกฤตโควิด-19 กับ ‘ก๋างโต่งคาเฟ่’

หมายเหตุ: บทความนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคลจากการสัมภาษณ์เจ้าของร้านก๋างโต่งคาเฟ่ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โดยนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ชั้นปีที่ 4   ในปีพ.ศ. 2564 ก็ยังเป็นอีกหนึ่งปีที่เราทุกคนยังต้องเผชิญกับการระบาดของโควิด-19 ซึ่งสถานการณ์ในตอนนี้เป็นการระบาดระลอกที่ 2 (Second wave) การระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคบริการที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นผลมาจากการลดลงของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ...

‘ชาวนา’ อาชีพที่มีอยู่แต่ถูกลืม กับ คุณภาพชีวิตที่ไม่เคยดีขึ้น

‘ชาวนา’ อาชีพที่มีอยู่แต่ถูกลืม กับ คุณภาพชีวิตที่ไม่เคยดีขึ้น

  บทความนี้เป็นการถอดบทสัมภาษณ์จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์เก็บข้อมูลชาวนาจำนวน 13 คน ใน 4 อำเภอของจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย อำเภอเมือง อำเภอแม่จัน อำเภอแม่สาย และอำเภอเชียงของ ภายใต้หัวข้อ ‘The Environmental Impact to Agriculture Production Based...

ทางหลวงหมายเลข 118: เส้นทางเชื่อมโยงภาคเหนือตอนบน

ทางหลวงหมายเลข 118: เส้นทางเชื่อมโยงภาคเหนือตอนบน

เขียนโดย: พบกานต์ อาวัชนาการ วันที่: 9 มีนาคม 2564 หมายเหตุ: บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งในการสำรวจพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนแม่ฮ่องสอนเมื่อวันที่ 23-26 ก.พ. 64   118 เส้นทางเชื่อมสองเมืองเหนือ เชียงใหม่ และเชียงราย ถือได้ว่าเป็น 2 จังหวัดที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่...

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณัฐพรพรรณ อุตมา ที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิจัย ‘International Investment Agreements Provisions and Foreign Direct Investment Flows in the Regional Comprehensive Economic Partnership Region’

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณัฐพรพรรณ อุตมา ที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิจัย ‘International Investment Agreements Provisions and Foreign Direct Investment Flows in the Regional Comprehensive Economic Partnership Region’

Abstract The international investment agreements (IIAs) are a strategic policy instrument that member countries could use to achieve win-win cooperation....

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณัฐพรพรรณ อุตมา ที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิจัย ‘Is Trade in COVID-19 Products in ASEAN Economies a Building or Stumbling Block?’

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณัฐพรพรรณ อุตมา ที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิจัย ‘Is Trade in COVID-19 Products in ASEAN Economies a Building or Stumbling Block?’

Abstract Stumbling blocks to regional integration continue to pose a serious threat to the World Trade Organization (WTO), particularly during...

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ณัฐพันธุ์ กองบัวใหม่ ที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิจัย ‘Unpacking the role of public debt in renewable energy consumption:  new insights from the emerging countries’

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ณัฐพันธุ์ กองบัวใหม่ ที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิจัย ‘Unpacking the role of public debt in renewable energy consumption: new insights from the emerging countries’

Abstract In the trend of promoting the use of renewable energy, a vast body of literature dedicates attention to its...

OBELS Outlook 2020: Covid-19 Edition

OBELS Outlook 2020: Covid-19 Edition

< อารัมภบท > สำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ (หรือ โอเบลส์) ได้จัดทำเอกสาร OBELS OUTLOOK 2020 ขึ้น เพื่อรายงานทิศทางและแนวโน้มเศรษฐกิจชายแดนเชียงรายปี 2020 ภายใต้การแพร่ระบาดโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบที่สำคัญต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและพื้นที่ชายแดน นอกจากนี้ในรายงานนี้ยังได้รวมบทสรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชายแดน และบทความสั้นที่วิเคราะห์ประเด็นทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและเมืองชายแดน รวมทั้งแง่คิดและมุมมองระยะยาวที่มีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคที่น่าสนใจ สำนักงานโอเบลส์ฯ ได้จัดทำรายงาน...

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.พบกานต์ อาวัชนาการ ที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิจัย “Interest Rates, Exchange Rate and Trade Flows in Thailand”

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.พบกานต์ อาวัชนาการ ที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิจัย “Interest Rates, Exchange Rate and Trade Flows in Thailand”

Abstract The transmission mechanisms of monetary policy through the exchange-rate channel become operative when any change in the policy interest...

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.พบกานต์ อาวัชนาการ ที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิจัย “The effect of economic uncertainty on narrow money demand and its stability in New Zealand: An empirical investigation”

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.พบกานต์ อาวัชนาการ ที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิจัย “The effect of economic uncertainty on narrow money demand and its stability in New Zealand: An empirical investigation”

Abstract The main objective of this paper is to investigate whether economic uncertainty affects narrow money demand in New Zealand...

วีถีมังกร ตอนที่ 5 The limitation of Car Use in Beijing

วีถีมังกร ตอนที่ 5 The limitation of Car Use in Beijing

By Junbo Shange (17 January 2021) . Due to the massive increase in the number of cars in China, and accompanied...

1 2 3 4 20