สำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

S__13836325
เมื่อวันจันทร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย ดร.ภูมิพัฒณ์ มิ่งมาลัยรักษ์ นักวิจัยสำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ ได้บรรยายเรื่อง “การขนส่งโลจิสติกส์ของสภาพเมียนมา ภายใต้ความร่วมมือแม่น้ำโขง-ล้านช้าง” ณ ห้อง 415 อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
S__13836323

S__13836321

S__13836320

 

Share via
Copy link
Powered by Social Snap