การประชุมหารือเพื่อจัดตั้งโครงการสัมมนาร่วมระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจไทยในกลุ่ม GMS

วันพฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน 2556 สภาธุรกิจไทย-ลาวร่วมกับสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัย  แม่ฟ้าหลวงได้มีการจัดประชุมหารือเพื่อจัดตั้งโครงการสัมมนาร่วมระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจไทยในกลุ่ม GMS ขึ้น ณ ห้องประชุมอาคาร E1-118 สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ผังงาน OBELS Seminar 2016_FINAL

26sep2013(2)

Share via
Copy link
Powered by Social Snap