งานสัมมนา “Chiang Rai Gateway and Logistics Hub” และการจัดงาน Northern Logistics Fair 2013

ดร.สุเทพ นิ่มสาย ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท Logistics & Supply Chain Management มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับเกียรติเป็นผู้ดำเนินการเสวนาหัวข้อ “ความคืบหน้า  GMS CBTA โอกาสการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง” ในการสัมมนา “Chiang Rai Gateway and Logistics Hub” และการจัดงาน Northern Logistics Fair 2013 โดยมีผู้แทนประเทศร่วมเสวนาจาก 3 ประเทศ ได้แก่ สหภาพเมียนมา สาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศจีน (คุนหมิง) อีกทั้งได้รับเกียรติจากคุณพัฒนา สิทธิสมบัติ ประธานคณะกรรมการ เพื่อโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ หอการค้า 10 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมในการเสวนาหัวข้อดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556 ณ โรงแรมเชียงราย แกรนด์รูม จังหวัดเชียงราย

9 Sep 2013

Share via
Copy link
Powered by Social Snap