ท่าลี่… การสนับสนุนการลงทุนเพื่อการค้าชายแดน

DSC_0076

อำเภอท่าลี่ เป็นอำเภอหนึ่งที่อยู่ทางตะวันตกของจังหวัดเลย ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอเชียงคาน และอำเภอเมืองเลยในด้านของตะวันออก และอำเภอภูเรือในด้านของทิศใต้ ทั้งนี้ อำเภอท่าลี่มีพื้นที่ที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านอย่าง สปป.ลาว กับแขวงไซยะบุรีทางด้านทิศเหนือ และทิศตะวันตก พื้นที่ทั้งหมดของอำเภอท่าลี่อยู่ที่ 683 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 5.98 ของพื้นที่จังหวัดเลยทั้งหมด โดยมีการแบ่งเขตการปกครองของท่าลี่ได้แบ่งย่อยออกเป็น 6 ตำบล และ 41 หมู่บ้าน

จากการลงสำรวจพื้นที่อำเภอท่าลี่ จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 วิถีชีวิตของคนอำเภอท่าลี่ค่อนข้างเรียบง่าย โดยส่วนที่เจริญที่สุดของอำเภอท่าลี่เป็นส่วนของตลาดนัด ซึ่งมีเพียง 7-11 และ Lotus Express ที่เป็นร้านโมเดิร์นเทรดเข้ามาเปิด นอกนั้นก็เป็นร้านขายของชำ และร้านอาหารขนาดเล็ก ยังไม่พบเห็นกิจการร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ทั้งไทย และต่างชาติในบริเวณดังกล่าว อาจจะเป็นเพราะเมืองไม่ได้มีกลุ่มของนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้ามา เทียบกับอำเภอเชียงคาน และอำเภอภูเรือที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมาก

อย่างไรก็ดี ความได้เปรียบของอำเภอท่าลี่ คือ การค้าชายแดน ที่มีศักยภาพในการขนส่งสินค้าไปยังแขวงไซยะบุรี สปป.ลาว และสามารถเชื่อมไปถึงเมืองเชียงรุ่ง จีนตอนใต้ ตลอดจนเป็นเส้นทางผ่านไปยังแขวงหลวงพระบาง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลก ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก

Share via
Copy link
Powered by Social Snap