สำรวจพื้นที่ชายแดนแม่สาย-เชียงแสน หลังการระบาดของไวรัส COVID-19

บทความก่อนหน้านี้ (ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่อเศรษฐกิจเชียงราย) ที่ได้ทำการรวบรวมจากข่าวสารในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าการระบาดของ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจที่สำคัญ 2 ด้านหลัก คือ การค้าชายแดน และการท่องเที่ยว ทางสำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ หรือโอเบลส์ จึงได้ทำการลงพื้นที่เพื่อสำรวจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงภายในพื้นที่ ในระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2563 โดยเลือกที่จะทำการสำรวจพื้นที่อำเภอแม่สาย และอำเภอเชียงแสน

 

Share via
Copy link
Powered by Social Snap