วีถีมังกร ตอนที่ 4 มหาวิทยาลัยในประเทศจีน

ในรายงานของกระทรวงศึกษาธิการประเทศจีนปี 2018  พบว่าประเทศจีนมีมหาวิทยาลัยกว่า 2,663 แห่ง ประกอบด้วย 1,245 มหาวิทยาลัยทั่วไป (General University) และ 1,418 มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง (Specific University) ซึ่งมีนักศึกษารวมกว่า 38 ล้านคน แบ่งเป็น นักศึกษาปริญญาตรี จำนวนกว่า 28 ล้านคน นักศึกษาปริญญาโท กว่า 2.8 ล้านคน และ นักศึกษาปริญญาเอก กว่า 0.4 ล้านคน ทั้งนี้ อาจารย์มหาวิทยาลัยของประเทศจีนมีมากกว่า 1.7 ล้านคน สำหรับการเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีในประเทศจีนนั้น นักเรียนระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า เพียง 46.7% ที่สามารถสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยในประเทศจีนได้

ตั้งแต่ปี 1995 ประเทศจีนมีนโยบายยกระดับมาตรฐานมหาวิทยาลัยจีน สู่มหาวิทยาลัยโลก รัฐบาลจีนได้ก่อตั้ง Project 211 โดยสนับสนุนทุนวิจัยมหาศาลแก่ 112 มหาวิทยาลัย/สถาบัน ทั่วประเทศจีน ไม่กี่ปีต่อมา รัฐบาลก็ก่อตั้ง Project 985 เพิ่มมาอีกโดยสนับสนุนทุนวิจัยมหาศาลเพิ่มเติมแก่ 39 มหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพ ตั้งแต่ปี 1998 อีกด้วย ทั้งนี้ยังผลักดัน C9 League (C9 League, China’s Ivy League) เพื่อพัฒนา 9 มหาวิทยาลัยชั้นนำของจีน สู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของจีน ในปี 2020 (Times Higher Education World University Rankings 2020) กว่า 42 มหาวิทยาลัยในประเทศจีน ทยายสู่ 800 มหาวิทยาลัยแรกของโลก

ลำดับในปีค.ศ.2020

มหาวิทยาลัย

พื้นที่/จังหวัด

ลำดับในจีน

ลำดับในโลก

1 23 Tsinghua University Beijing
2 24 Peking University Beijing
3 =80 University of Science and Technology of China Anhui
4 =107 Zhejiang University Zhejiang
5 109 Fudan University Shanghai
6 =144 Nanjing University Jiangsu
7 =157 Shanghai Jiao Tong University Shanghai
8 251–300 Sun Yat-sen University Guangdong
=9 301–350 Beijing Normal University Beijing
=9 301–350 Huazhong University of Science and Technology Hubei
=9 301–350 Southern University of Science and Technology (SUSTech) Guangdong
=12 351–400 Nankai University Tianjin
=12 351–400 Wuhan University Hubei
=14 401–500 Central South University Hunan
=14 401–500 Harbin Institute of Technology Heilongjiang
=14 401–500 Hunan University Hunan
=14 401–500 Tongji University Shanghai
=18 501–600 Beihang University Beijing
=18 501–600 East China Normal University Shanghai
=18 501–600 Renmin University of China Beijing
=18 501–600 Shenzhen University Guangdong
=18 501–600 Soochow University Jiangsu
=18 501–600 South China University of Technology Guangdong
=18 501–600 Southeast University Jiangsu
=18 501–600 Tianjin University Tianjin
=18 501–600 Xiamen University Fujian
=18 501–600 Xi’an Jiaotong University Shaanxi
=28 601–800 Beijing Institute of Technology Beijing
=28 601–800 China Agricultural University Beijing
=28 601–800 China University of Petroleum, Beijing Beijing
=28 601–800 Dalian University of Technology Liaoning
=28 601–800 East China University of Science and Technology Shanghai
=28 601–800 University of Electronic Science and Technology of China Sichuan
=28 601–800 Huazhong Agricultural University Hubei
=28 601–800 University of International Business and Economics Beijing
=28 601–800 Jiangsu Normal University Jiangsu
=28 601–800 Nanjing University of Information Science and Technology Jiangsu
=28 601–800 Nanjing Medical University Jiangsu
=28 601–800 Nanjing Normal University Jiangsu
=28 601–800 Northwestern Polytechnical University Shaanxi
=28 601–800 Shandong University Shandong
=28 601–800 Sichuan University Sichuan

ที่มา Time Higher Education 2019, Times Higher Education World University Rankings 2020, https://www.timeshighereducation.com/student/best-universities/best-universities-china

 

นักศึกษาในประเทศจีนขะมักเขม้นศึกษาเล่าเรียน แทบไม่มีนักศึกษาสอบตกหรือถอนรายวิชาในแต่ละรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา ห้องสมุดหนาแน่นด้วยนักศึกษาตั้งแต่ห้องสมุดเปิดยันห้องสมุดปิด และนักศึกษาทั้งสายวิทยาศาสตร์และสังคมมีห้องปฏิบัติการวิจัย (Laboratory Room) เพื่อศึกษาค้นคว้าภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาส่วนใหญ่จะพักในหอพักนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดสรรคให้ที่ครอบคลุมทั้งระดับปริญญญาตรี ปริญญาโท และระดับปริญญาเอก จะเป็นได้ว่าประเทศเทศจีนมีแหล่งขุมทรัพย์ทรัพยากรมนุษย์ และการสนับสนุนจากรัฐบาลกลาง ผ่านการปฏิบัติอย่างจริงจังของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทรัพยากรมนุษย์เหล่านี้เป็นหนึ่งในกำลังขับเคลื่อนอันทรงพลังประเทศจีน ด้านแรงงานและผู้ประกอบการ ที่จะไปผนวกกับทรัพยากรที่ดิน และทุน ตามหลักเศรษฐศาสตร์  เพื่อสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ๆ ของจีนในสังคมโลก

 

ณัฐพันธุ์ กองบัวใหม่
วันที่ 1 ตุลาคม 2562

Share via
Copy link
Powered by Social Snap