การประชุมเชิงปฏิบัติการ “จับตาบริบทใหม่เศรษฐกิจชายแดน”

2561-11-15-ชื่องาน-จับตาบริบทใหม%8-001

 

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ และสำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ร่วมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “จับตาบริบทใหม่เศรษฐกิจชายแดน”

โดยกิจกรรมช่วงที่ 1 นำเสนอมุมมองต่อเศรษฐกิจชายแดน ดังนี้ 1) โอกาสและความท้าทายของกลุ่มประเทศ CLMV โดย คุณสถิตย์ แถลงสัตย์ ทีมวิจัยเศรษฐกิจธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  2) นโยบาย ธปท. ในการสนับสนุนการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน โดย คุณวิสาข์ โตโพธิ์ไทย และบริบทใหม่การค้าชายแดน: Challenges and Adaptations โดย คุณณัฏฐภัทร์ กิ่งเนตร ธนาคารแห่งประเทศไทย และ 3) เส้นทางการค้าและสินค้าที่เปลี่ยนแปลงไปบนระเบียงเศรษฐกิจเส้นทาง R3A และ R3B โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพรพรรณ อุตมา สำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

และกิจกรรมช่วงที่ 2 Workshop เพื่อรับทราบสถานการณ์เศรษฐกิจชายแดนและแนวทางทางการปรับตัวของผู้ประกอบการท้องถิ่นภายใต้การแข่งขันและรูปแบบการค้าที่เปลี่ยนแปลงไปจากภาคการค้า ภาคบริการ ภาคการผลิต/เกษตร และหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน

ณ ห้องประชุมวนาสวรรค์ วนาศรมรีสอร์ท มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

S__15810583
S__15810582

 

Share via
Copy link
Powered by Social Snap