งานสัมมนา

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณัฐพรพรรณ อุตมา ที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิจัย ‘International Investment Agreements Provisions and Foreign Direct Investment Flows in the Regional Comprehensive Economic Partnership Region’

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณัฐพรพรรณ อุตมา ที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิจัย ‘International Investment Agreements Provisions and Foreign Direct Investment Flows in the Regional Comprehensive Economic Partnership Region’

Abstract The international investment agreements (IIAs) are a strategic policy instrument that member countries could use to achieve win-win cooperation....

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณัฐพรพรรณ อุตมา ที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิจัย ‘Is Trade in COVID-19 Products in ASEAN Economies a Building or Stumbling Block?’

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณัฐพรพรรณ อุตมา ที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิจัย ‘Is Trade in COVID-19 Products in ASEAN Economies a Building or Stumbling Block?’

Abstract Stumbling blocks to regional integration continue to pose a serious threat to the World Trade Organization (WTO), particularly during...

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ณัฐพันธุ์ กองบัวใหม่ ที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิจัย ‘Unpacking the role of public debt in renewable energy consumption:  new insights from the emerging countries’

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ณัฐพันธุ์ กองบัวใหม่ ที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิจัย ‘Unpacking the role of public debt in renewable energy consumption: new insights from the emerging countries’

Abstract In the trend of promoting the use of renewable energy, a vast body of literature dedicates attention to its...

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.พบกานต์ อาวัชนาการ ที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิจัย “Interest Rates, Exchange Rate and Trade Flows in Thailand”

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.พบกานต์ อาวัชนาการ ที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิจัย “Interest Rates, Exchange Rate and Trade Flows in Thailand”

Abstract The transmission mechanisms of monetary policy through the exchange-rate channel become operative when any change in the policy interest...

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.พบกานต์ อาวัชนาการ ที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิจัย “The effect of economic uncertainty on narrow money demand and its stability in New Zealand: An empirical investigation”

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.พบกานต์ อาวัชนาการ ที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิจัย “The effect of economic uncertainty on narrow money demand and its stability in New Zealand: An empirical investigation”

Abstract The main objective of this paper is to investigate whether economic uncertainty affects narrow money demand in New Zealand...

OBELS สำรวจเศรษฐกิจพื้นที่เชียงของหลังโควิด-19

OBELS สำรวจเศรษฐกิจพื้นที่เชียงของหลังโควิด-19

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ทางสำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ (OBELS) โดย อ.ผศ.ดร.ณัฐพรพรรณ อุตมา และคณะนักวิจัย ได้แก่ อ.ดร.พบกานต์ อาวัชนาการ อ.มัลลิกา จันต๊ะคาด อ.กริญา งานสมสุข อ.จารุกิตต์ ไชยวรรณ์ อ.วชิร พลบุญ และนางสาวพรพินันท์...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Copy link
Powered by Social Snap