การประชุมวิชาการ

พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน ครั้งที่ 2

"พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน รากฐานการพัฒนา สู่นวัตกรรมและความยั่งยืน"

ที่เก็บเอกสาร การประชุม

พฤกษศาสตร์พื้นบ้านแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

333 หมู่1 ตำบลท่าสุด

อำเภอเมืองเชียงราย


เชียงราย, TH

เมษายน 3, 2018 – เมษายน 5, 2018

ดูรายละเอียดการประชุม

เนื้อหาการประชุม
ค้นหา
เรียกดู

ภาษา

ขนาดตัวอักษร