ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประมวลภาพ

วิดีทัศน์แนะนำสำนักวิชา

การจัดการความรู้

กิจกรรมสำนักวิชา


Health Science on
Social Media

ตัวอย่างหน้า Default


สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชั้น 6-7 อาคาร E3B หมู่ 1 ต. ท่าสุด
อ. เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์: 053-916-821
Email: health-science@mfu.ac.th

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง