ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพกิจกรรม


สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต. ท่าสุด
อ. เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์: 0-5391-6572
Email: dentistry@mfu.ac.th

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง