กำหนดการ วันฝึกซ้อมใหญ่

กำหนดการ การฝึกซ้อมใหญ่
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559
วันฝึกซ้อมใหญ่
วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา กำหนดการ สถานที่
06.00–06.30 น. - เตรียมความพร้อมถ่ายภาพหมู่ โถงอาคาร C1
หน้าหอประชุมC4
06.30–08.00 น. - ถ่ายภาพหมู่ ลานดาว
 08.00 น. - บัณฑิตรายงานตัวและตั้งแถวเรียงตามลำดับ สถานที่รายงานตัว
ตามที่กำหนด
08.15– 09.00 น. - บัณฑิตเดินเข้าประจำที่นั่งตามที่กำหนด หอประชุมสมเด็จย่า
และอาคารเรียนรวมC3
09.00 – 09.30 น. - พิธีมอบเหรียญรางวัลผลการเรียนดีเด่นแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หอประชุมสมเด็จย่า
09.30–09.45 น. - ปัจฉิมโอวาท จากท่านอธิการบดี รอบที่ 1
09.45 – 10.30 น. - บัณฑิตฝึกซ้อมปฏิบัติตามขั้นตอนพิธีการ(หมุนวน) หอประชุมสมเด็จย่า
และอาคารเรียนรวมC3
10.30 – 10.45 น. - ปัจฉิมโอวาท จากท่านอธิการบดี รอบที่ 2 หอประชุมสมเด็จย่า
10.45 – 12.00 น. - บัณฑิตฝึกซ้อมปฏิบัติตามขั้นตอนพิธีการ
12.00 – 13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน(ข้าวกล่อง)
12.45– 13.00 น. - บัณฑิตที่ได้รับยศ ว่าที่ร้อยตรี ฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรพร้อมกระบี่ หอประชุมสมเด็จย่า
13.00 – 13.15 น. - บัณฑิตรายงานตัวและตั้งแถวเรียงตามลำดับ สถานที่รายงานตัว
ตามที่กำหนด
13.15–14.15 น. - บัณฑิตเดินเข้าประจำที่นั่งตามที่กำหนด หอประชุมสมเด็จย่า
และอาคารเรียนรวม C3
14.15–17.00 น. - บัณฑิตฝึกซ้อมปฏิบัติตามขั้นตอนพิธีการ หอประชุมสมเด็จย่า
และอาคารเรียนรวม C3
17.00-17.15 น. - สรุปผลการฝึกซ้อมและนัดหมาย
17.15-17.45 น. - พิธีถวายสักการะและกราบบังคมทูลลาสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ลานเฉลิมพระเกียรติฯ
17.45-18.15 น. - องค์การนักศึกษาแสดงความยินดีพี่บัณฑิต

หมายเหตุ

  1. กำหนดการและสถานที่รายงานตัว อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม