หนังสือแจ้งให้รายงานตัวฝึกซ้อมและเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อใช้แนบการลางาน หรืออื่นๆ

หนังสือแจ้งให้รายงานตัวฝึกซ้อมและเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อใช้แนบการลางาน หรืออื่นๆ