การจองภาพถ่ายบัณฑิต

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างมวลหมู่ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อีกทั้งยังให้การสนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย องค์การบริหารองค์การนักศึกษาและทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและให้ความช่วยเหลือท่านที่เป็นสมาชิกของสมาคมนักศึกษาเก่าในด้านต่างๆ ตามสิทธิประโยชน์ที่ทางสมาคมกำหนดไว้ให้นั้น

  • ข้อมูลการจองภาพถ่ายบัณฑิต หรือสอบถามข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวกับสมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • www.facebook.com/mfualumni2 สามารถแอดได้ที่ “สมาคมนักศึกษาเก่า มฟล.” เพื่อสะดวกในการรับข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่างๆ
  • ติดต่อโดยตรงกับเจ้าหน้าบริหารสมาคมฯ เบอร์โทรสำนักงาน 053-916174 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.)
  • ห้องสมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาคาร I-Park ชั้น 3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

IMG_8783