ทรงผมของบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับบัณฑิตหญิง

  • ทรงผมควรเปิดใบหน้าทั้งสองด้านชัดเจน ไม่ตั้งกระบัง
  • กรณีรวบผมไว้ด้านหลัง ให้ผมที่รวบไว้อยู่ในระดับไม่เกินความสูงของใบหู และเก็บซ่อนหนังยางให้มิดชิด
  • หากจำเป็นต้องใช้กิ๊บติดผม ให้ใช้กิ๊บสีดำและเก็บซ่อนให้มิดชิด
  • ห้ามใช้เครื่องประดับตกแต่งผมทุกชนิด เช่น โบว์ ดอกไม้ โลหะประดับ แท่งไม้ พลาสติก กากเพชร หรือวัสดุอื่นใด
  • กรณีปล่อยผมลงตรงด้านหลังไม่ควรปล่อยให้ปลายผมชี้ขึ้น
  • ไว้ทรงผมตามเพศ ไม่สวมวิกผม
  • กรณีย้อมผมให้ใช้สีดำหรือสีน้ำตาลเข้ม และต้องมีสีเดียวกันทั้งศีรษะ