ทรงผมของบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับบัณฑิตชาย

  • ควรตัดสั้น ทรงสุภาพ หวีให้เข้าทรง ไม่ให้ผมยาวรุงรัง ตั้งชี้ไม่เป็นระเบียบ
  • กันจอนสั้น ไม่ไว้หนวดและเครา
  • ไว้ทรงผมตามเพศ ไม่สวมวิกผม
  • กรณีย้อมผมให้ใช้สีดำหรือสีน้ำตาลเข้ม และต้องมีสีเดียวกันทั้งศีรษะ
  • ทรงผมของบัณฑิตที่ได้รับการแต่งตั้งยศทหาร ตำรวจ รวมถึงยศว่าที่ร้อยตรีขึ้นไปให้ตัดสั้น ด้านข้างขาว ด้านบนพองาม ประมาณ 2-3 เซนติเมตร