กำหนดการวันพระราชทานปริญญาบัตร วันจริง

กำหนดการวันพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2559
วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
......................................

เวลา กำหนดการ สถานที่
06.00 -06.30 น. บัณฑิตรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ตรวจความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกายบัณฑิต
ตามสถานที่ที่กำหนด
06.30 – 08.00 น. บัณฑิตเดินแถวเข้าประจำที่นั่ง
* กลุ่ม 1 เดินเข้าหอประชุมสมเด็จย่า C4(เดินชิดขวา)
* กลุ่ม 2 เดินเข้าอาคารเรียนรวมC3 (เดินชิดซ้าย)
หอประชุมสมเด็จย่า
และอาคารเรียนรวม C3
08.00 – 09.00 น. เตรียมความพร้อม
09.00 น. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร หอประชุมสมเด็จย่า
11.00 – 11.30 น. การแสดงความยินดีจากวงดนตรีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(MFU Band) และสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามหมายกำหนดการเสด็จฯ และตามความเหมาะสม