การแต่งกายบัณฑิตตั้งครรภ์

  • สวมชุดคลุมท้องแบบสุภาพสีขาว ไม่มีลวดลาย ความยาวของชุดไม่เกินความยาวของครุยวิทยฐานะ
  • สวมทับเครื่องแต่งกายด้วยครุยวิทยฐานะ ติดเข็มตรามหาวิทยาลัยสีเงิน ความสูง ๖ ซม. ที่แถบผ้าทั้ง ๒ ข้าง ระดับอก