การแต่งกายบัณฑิตมุสลิมหญิง

  • แต่งกายแบบสตรีมุสลิม เสื้อสีขาว คลุมฮิญาบ (ผ้าคลุมศีรษะสีดำไม่มีลวดลาย)
  • กระโปรงทรงเอ ยาวสีดำ ไม่มีลวดลาย
  • สวมทับเครื่องแต่งกายด้วยครุยวิทยฐานะ ติดเข็มตรามหาวิทยาลัยสีเงิน ความสูง ๖ ซม.ที่แถบผ้าทั้ง ๒ ข้าง ระดับอก

บัณฑิตมุสลิม

ตัวอย่างการแต่งกายบัณฑิตมุสลิมหญิง