การแต่งกายดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตหญิง

  • สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว แขนสั้นหรือยาว ไม่มีลวดลาย กระดุมสีขาวใสหรือกระดุมมหาวิทยาลัย
  • สวมกระโปรงสีดำ ไม่มีลวดลาย ความยาวคลุมเข่า ผ่าหลัง ห้ามสวมกระโปรงเอวต่ำ
  • คาดเข็มขัดหัวมหาวิทยาลัยสายสีน้ำตาล
  • สวมถุงน่องใยบัวสีเนื้อ
  • สวมรองเท้าหนังสีดำ แบบคัทชู หัวตัด หุ้มส้น ปิดปลายเท้า ไม่มีลวดลายหรือเครื่องประดับ ส้นรองเท้าสูงไม่เกิน ๓ นิ้ว ห้ามสวมรองเท้าหนังแก้ว หนังกลับ หรือรองเท้าส้นเข็ม
  • สวมทับด้วยครุยวิทยฐานะ ติดเข็มตรามหาวิทยาลัยสีเงิน ความสูง ๖ ซม. ที่แถบผ้าทั้ง ๒ ข้าง ระดับอก