การแต่งกายบัณฑิตชาย

  • สวมเสื้อราชปะแตนสีขาว
    • กระดุมทำด้วยโลหะสีเงินดุนเป็นตรามหาวิทยาลัย ๕ เม็ด
    • แผงคอทำด้วยสักหลาดสีประจำสำนักวิชารูปสี่เหลี่ยม ผืนผ้าปลายตัดเป็นรูปชายธงมีแถบสีทองกว้าง ๑ ซม. พาดกึ่งกลาง ตามความยาวของแผงคอ
  • สวมกางเกงแบบสากล สีขาวไม่รัดรูป ขากางเกงยาวถึงหลังเท้า ไม่พับปลายขา มีกระเป๋า ตามแนวตะเข็บข้าง
  • สวมถุงเท้าสั้นสีดำไม่มีลวดลาย
  • สวมรองเท้าหนังสีดำ หุ้มส้น ไม่มีลวดลายหรือเครื่องประดับห้ามสวมรองเท้าหนังแก้วหรือหนังกลับ
  • สวมทับเครื่องแต่งกายด้วยครุยวิทยฐานะระดับปริญญาตรี ติดเข็มตรามหาวิทยาลัยสีเงิน ความสูง ๖ ซม. ที่แถบผ้าทั้ง ๒ ข้าง ระดับอก